Reb(en)-schule f.: 1.a. Rebschule Sachs. 01, Ahr 02, Ahr 03, MoSaRu. 04, MoSaRu. 08, MoSaRu. 12, Rheinh. 02, Rheinh. 04, Rheinh. 09, Rheinh. 10, Rheinh. 11, Rheinh. 12, Pfalz 01, Pfalz 02, Pfalz 07, Pfalz 11, HessBg. 01, HessBg. 04, Frank. 08, Frank. 13, Württ. 02, Württ. 12, Württ. 13, Bad. 11, Bad. 19, Bad. 21, Bad. 27, Aarg. 01, Aarg. 02, Aarg. 03, Zür. 02, Thurg. 02, StGall. 02, Graub. 02, Wall. 04, Liecht. 01, STir. 03, NÖ 05, Burgl. 02, Burgl. 04, Steir. 01, Tschech. 03, Tschech. 04, Tschech. 09, UngSathm. 01, Sathm. 03, RumBan. 09, Trans. 03, Trans. 11, Trans. 39, Russ. 01, NÖ 09, Burgl. 01, Trans. 44.-  b. Rebschule mit amerikanischen Unterlagen Tschech. 05.-  c. Ort, an dem die Pfropfrebe vortreibt Burgl. 09.-  d. Ort, an dem die Blindrebe vortreibt NÖ 08.-  e. Ort, an dem die Blindrebe zur Wurzelrebe treibt MoSaRu. 05, Nahe 02, Mecse. 03, Ukr. 06, Russ. 01, Gottsch. 01.-  f. Bez. für das Treibenlassen der Blindrebe zur Wurzelrebe, Württ. 17, Bad. 05.-  2. Ort, an dem die Weiden gelagert werden, damit sie geschmeidig bleiben Sachs. 01. Formen: Sg.: Burgl. 04, Burgl. 09, Württ. 13, Sachs. 01 Tschech. 03, Rheinh. 02 Rheinh. 04 Rheinh. 12 Pfalz 02 Pfalz 07 Pfalz 11 HessBg. 01 HessBg. 04, Württ. 12, Ahr 02, Graub. 02 Liecht. 01, StGall. 02, Wall. 04, Thurg. 02, Aarg. 02, Bad. 27, Bad. 19, Ukr. 06, Bad. 21 Aarg. 01, NÖ 08, Steir. 01, Sathm. 03, Russ. 01, Trans. 03, Tschech. 05, Tschech. 04, MoSaRu. 04 MoSaRu. 05 MoSaRu. 08 Rheinh. 09 Rheinh. 10 Rheinh. 11 Pfalz 01 Frank. 13 Bad. 11 NÖ 05 Burgl. 02 Tschech. 09 Trans. 11, Nahe 02 Frank. 08 Russ. 01, Tschech. 09, Württ. 02, MoSaRu. 12, RumBan. 09, Mecse. 03, UngSathm. 01, Ahr 03, Trans. 39.- Pl.: Zür. 02, Aarg. 03, STir. 03.- Abb.: Becker T. 1979, 42; Fader 1985, 44, Abb. 8; Klingner [1935], 39, Abb. 8; Laur E. 1939, 353; Mildenberger 1996, 6; Rochaix u.a. 1977, 96f., Abb. 5; Schwarz 1927, 33ff.; Wenisch 1912, 17, Fig. 8.- Kart.: Ulrich 1998, 4.- s.a. Handelsrebschulen (Müller K. 1930, 318); Rebschularbeiten (Schumann 1998, 190).- vgl. Schule. Lit.: Ambrosi H. 1992, 267; Arnberger 2007, 316; Babo/Mach 1923, 1/1, 236; BadWB 4, 220; Becker M. 1979, 285; BrockhWein 2005, 352; Champin/Roesler 1882, 153; Currle u.a. 1983, 231; Eggenberger u.a. 1983, 65; Friedli 1922, 345; Hasler 1907, 95; Heintl 1821, 256; Hilpert 1957, 50. 98; Hoeniger 1964, 119; Ibald 1994, 3041; Kadel 1928, 9. 52; Katschthaler 1912, 34; Klingner [1935], 52; Koch H.-J. 2002, 168; Lenert 1905, 11; Löwe-Kumpf 1979, 146; Mader J. 1921, 129; Mayr A. 1978, 59. 70; Mildenberger 1996, 4; Müller K. 1930, 679; MusBiel. 1979, 9; Muth 1928, 28. 86; NSSWB 4, 469; PfälzWB 5, 423; Redl u.a. 1996, 204. 448; Resch 1980, 162; RheinWB 7, 203; Riehn 1975, 178; Robinson 2003, 602; Sahut 1891, 196; Schafdecker 1925, 116; Scharff 1980, 52; Scheu 1936, 56; Scheu 1950, 81; Schiffer F. 1927, 167; Schumann 1998, 190; Schwarz [VN?] 1927, 30; SchweizWB 8, 620; Sebestyén 1978, 176; ShessWB 4, 1282. 4, 1284; Simon J.-L. 1977, 135; Simon W. 2009, 250; Sipos 1979, 122; Stingl R. 1977, 50; Stingl R. 1979, 103; TreppWB 771; Veith 1966, 70. 222; Veith 1971a, 53. 133; Vierrath 1978, 109; Vogt/Schruft 2000, 242; Zirkler 1959a, 583; Zweifler 1924, 26.

Artikel wurde aus Cache gelesen