Hoch-kultur f.: a. mod. Erziehungsart NÖ 19, Burgl. 01, Pl. Burgl. 04.-  b. Erziehungsart beim Drahtrahmen Tir. 01, NÖ 01, NÖ 04, NÖ 06, NÖ 11, NÖ 14, NÖ 16, NÖ 18, Burgl. 02, Burgl. 04, Burgl. 06, Burgl. 09, Burgl. 10, Burgl. 11, Steir. 01, Steir. 03, Steir. 06, Steir. 07, Steir. 08, Vas 01, Steir. 01, Steir. 02.-  c. Drahtrahmenerziehung mit einer breiten Gasse, durch die der Lesewagen fahren kann Burgl. 08. Formen: Sg.: Steir. 03 Steir. 06, Burgl. 09 Steir. 08, NÖ 18 Steir. 07, Burgl. 04 Steir. 01, Burgl. 01 Burgl. 06, Tir. 01, NÖ 01 NÖ 06, NÖ 14 NÖ 16 NÖ 19 Burgl. 02 Burgl. 08 Burgl. 10 Burgl. 11 Vas 01.- Pl.: Steir. 08, NÖ 11, NÖ 04.- Abb.: Moser 1966, Abb. 22f. u. 31f.; Sebestyén 1978, 99.- vgl. Kultur. Lit.: Ambrosi H. 1992, 157; Arnberger 2007, 100. 174; Bernhart/Luttenberger 2003, 28; BrockhWein 2005, 221; Eggenberger u.a. 1983, 73. 82. 101; Jursa 1964, 97; Kornfeind 1991, 64. 77; Mayr A. 1978, 47; Moser L. 1966, 38. 75. 87; Resch 1980, 149; Schumann 1998, 106; Schwarzenbach 1969, 12; Sebestyén 1978, 99; Steurer 1980, 18. 299; Thiel 1963, 178; Tischelmayer 2001, 173; Traxler [ca. 1963], 496; Vogt V. 1983, 13.

Artikel wurde aus Cache gelesen