ab-wurzeln sw.: a. oberste seitl. Saugwurzeln entfernen Mecse. 02, Wojwo. 07, RumBan. 04, RumBan. 09, RumBan. 12.-  b. Wurzel an der Veredlungsstelle entfernen Budap. 01, Balat. 03. Formen: Budap. 01, Balat. 03, Mecse. 02, Wojwo. 07, RumBan. 09 RumBan. 12, RumBan. 04. Lit.: DWB 1, 155.

Artikel wurde aus Cache gelesen